رینگ و پیستون دو بخش مهم در موتورهای احتراقی

رینگ و پیستون دو بخش مهم در موتورهای احتراقی

رینگ و پیستون دو قطعه در موتور هستند که مکمل یکدیگر می باشند. وجود رینگ و پیستون و سلامت این دو قطعه در موتورهای احتراقی بسیار با اهمیت است.

ادامه مطلب